ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಆಯಾ ಇಲಾಖೆ / ಜಿಲ್ಲಾ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು. ಈ ಜಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ದಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವದು. ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಿಂಚಂಚೆ: deo[dot]dharwad[at]gmail[dot]com ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ಇದು ಬರೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾದ/ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಎನ್.ಐ.ಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯದಾದ/ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ವೆಬ್ ಸೈಟಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ / ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉದ್ಭವವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಯನ್ನು ನೋಡುವ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಬೇರೆಯವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. -ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಧಾರವಾಡ.