ನೇಮಕಾತಿಗಳು
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್‌ಸಿಎಲ್‌ಪಿ ಧಾರವಾಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ನರೇಗಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ,ಧಾರವಾಡ
ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ನರೇಗಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೊಸೈಟಿ, ಧಾರವಾಡ
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ.  08-07-2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ.ಜಾ.(ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ) ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ,ಧಾರವಾಡ
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ,ಧಾರವಾಡ
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮೀಶನರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಕಚೇರಿ, ಧಾರವಾಡ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಪಟ್ಟಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೊಸೈಟಿ, ಧಾರವಾಡ
ನೇಮಕಾತಿ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2019
1:10 ಅನುಪಾತದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಅನರ್ಹ ಅಂತಾ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ (ಪ್ರಕಟಣೆ)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2019 – ಅನುಪಾತ 1 : 10 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು
ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2019 - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2019 - ಅನುಪಾತ 1:10 ಅರ್ಹ ಸಾಮಾನ್ಯ/ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ/ಪ್ರವರ್ಗ-1/ ಪ್ರವರ್ಗ-2A/ ಪ್ರವರ್ಗ-2B/ ಪ್ರವರ್ಗ-3B ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2019 - ಅನುಪಾತ 1:10 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2019 – ಕಟ್ ಆಫ್ ವಿವರ
ಕಟ್ ಆಫ್ ವಿವರ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2019 ಸಂಬಂಧ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2019 ಸಂಭಾವನೀಯ ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದವರು
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದವರು
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2019 ಸಂಭಾವನೀಯ ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರುವವರು
ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರುವವರು
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ 2019, ಧಾರವಾಡ
ನೇಮಕಾತಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೊಸೈಟಿ, ಧಾರವಾಡ
ನೇಮಕಾತಿ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ, ಧಾರವಾಡ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
ಧಾರವಾಡ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ (1 ಹುದ್ದೆ)
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
--
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
--
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ - ಅಡುಗೆಯವರು/ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅಡುಗೆಯವರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ( 18-01-2018)
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ (18-01-2018)
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲಿಂಕ್
ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಡುಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
--
ಅಡುಗೆಯವರ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ 1:1 ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ (1:1 ಆಡುಗೆಯವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ )
ಆಡುಗೆಯವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 1:1 ಪಟ್ಟಿ
ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ (1:1 ಆಡುಗೆಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ )
ಆಡುಗೆಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 1:1 ಪಟ್ಟಿ
--
ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಆಡುಗೆಯವರ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ )
ಆಡುಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಆಡುಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10% ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10% ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಕಾವಲುಗಾರ/ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲಿಂಕ್
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ )
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( ಕಾವಲುಗಾರ)
--
1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ ( ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ )
1:1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ( ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ )
1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ (ಕಾವಾಲುಗಾರ)
1:1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾವಾಲುಗಾರ)
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರರ 1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
--
ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರ)
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10% ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾವಲುಗಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾವಲುಗಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10% ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ