ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ , ಧಾರವಾಡ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ , ಧಾರವಾಡ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಧಾರವಾಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ceo[dot]dwd[at]gmail[dot]com 0836-2447542 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕ, ಉಳವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಧಾರವಾಡ - 580001