ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್ 19 ಬುಲ್ಲೆಟಿನ್

ವರ್ಗವಾರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕೋವಿಡ್ 19 ಬುಲ್ಲೆಟಿನ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಕೋವಿಡ್ 19 ಬುಲ್ಲೆಟಿನ್ 10/01/2022 ನೋಟ (305 KB)
ಕರೋನಾ-ನಿವಾರಣೆಗೆ – ಮಾಡಬೇಕಾದದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು 29/06/2021 ನೋಟ (2 MB)