ಮುಚ್ಚಿ

ಸ್ಥಳೀಯ

ತಪೋವನ ಧಾರವಾಡ

ತಪೋವನ ಧಾರವಾಡ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 22/12/2021

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸದಾ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ತನ್ಮಯತೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹೊರಸೂಸುವ ತಪೋವನ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಈ ತಪೋವನವನ್ನು ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಧಾರವಾಡದಿಂದ ೬ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕಂಡಿದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ