ಮುಚ್ಚಿ

Information

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 18/12/2021

ಇ-ಜಿಲ್ಲೆ(ಸೇವಾ-ಸಿಂಧು) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು “ಸೇವಾ ಸಿಂಧು” ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳು ನಾಗರೀಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. “ಸೇವಾ ಸಿಂಧು” ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಗ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು, ಸಮಗ್ರ ನಾಗರೀಕರ ಸೇವೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್, ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಪೂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಒಂದೇ […]

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 16/12/2021

    ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್.ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ .ಇದು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್.ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ತುಂಬಲು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ,ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಒಂದು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ […]

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 10/12/2021

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ನೋಂದಣಿ ಈ ಸೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸೇವೆಗೆ ನೊಂದಣಿಯಾಗಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ನಾಗರಿಕನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಅವನ / ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾಗರಿಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾಗರಿಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು […]

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 28/07/2018

ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್) ಎನ್ನುವುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತುತಹಶೀಲ್ಧರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವೆಬ್ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಾಗರಿಕರು ವಿವಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ಸೇವೆಗಳು ಐ – ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ   ಕಂದಾಯ ನಕಾಶೆ ಭೂದಾಖಲೆಗಳು  ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೋಂದಣಿ ಪಹಣಿ ಎಕ್ಷ್ ಎಂ ಎಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳು    ಗ್ರಾಮವಾರು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಬಾಕಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಸೂಚಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯುವಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ( DGE&T),

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ವಿಕಲಚೇತನರು ಎಂದರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರು, ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದ ದುರದೃಷ್ಟವು ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ಇಜನಸ್ಪ್ಂದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವಿದ್ಯುತನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಂಥ ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ