ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ (KVGB) ಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆ

ಪಿಬಿ ಸಂಖ್ಯೆ 111, ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ - 580008

ಇಮೇಲ್ : c_s[at]kvgbank[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08362448328