ಮುಚ್ಚಿ

ಕೆ.ಇ. ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಧಾರವಾಡ

ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ,ಮಾಳಮಡ್ಡಿ ಧಾರವಾಡ-580007

ಇಮೇಲ್ : keboardpri[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08362440674
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.keboardcs.edu.in