ಮುಚ್ಚಿ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಐದು ತಾಲೂಕುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: –

  • ಧಾರವಾಡ
  • ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
  • ಕಲಘಟಗಿ
  • ಕುಂದಗೋಳ
  • ನವಲಗುಂದ 
  • ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ
  • ಅಳ್ನಾವರ