ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಎಸ್. ಟಿ. ಡಿ. ಕೋಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್
ಧಾರವಾಡ 0836 580001
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836 580020
ನವಲಗುಂದ 08380 582208
ಕಲಘಟಗಿ 08370 581204
ಕುಂದಗೋಳ 08304 581113
ಅಳ್ನಾವರ 0836 581103
ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ 08380 582201