ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣೆ

 

ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2024 ಅಂತಿಮ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಧಾರವಾಡ Download

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 2023 ರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷಪಣೆಗಳು

69-ನವಲಗುಂದ

70-ಕುಂದಗೋಳ

71-ಧಾರವಾಡ

72-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ

73-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್

74- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ

75-ಕಲಘಟಗಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Voter Awareness competition - 1
Voter Awareness Competition - 3
Voter Awareness Competition - 2

ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ECI – ಭೂಪಟಗಳ ಪುಸ್ತಕ

ECI – ಭೂಪಟಗಳ ಪುಸ್ತಕ