ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣೆ

2022 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2021
ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 16-11-2021
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 23-11-2021
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ 24-11-2021
ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 26-11-2021
ಮತದಾನ ದಿನಾಂಕ 10-12-2021
ಮತದಾನದ ಅವಧಿ 08:00 am to 04:00 pm
ಮತ ಎಣಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 14-12-2021
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ 16-12-2021

ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ECI – ಭೂಪಟಗಳ ಪುಸ್ತಕ

ECI – ಭೂಪಟಗಳ ಪುಸ್ತಕ