ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,ಧಾರವಾಡ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡdeo[dot]dharwad[at]gmail[dot]com0836-2233840

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ,ಧಾರವಾಡceo[dot]dwd[at]gmail[dot]com0836-2447542

ಪೊಲೀಸ್

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ
ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)spdwd[at]ksp[dot]gov[dot]in0836-2233200
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ,ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿcompolhdc[at]ksp[dot]gov[dot]in0836-2233531

ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ
ಆಯುಕ್ತರು,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆcommissioner[dot]hdmc[at]gmail[dot]com0836-2213878