ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Documents related to government notifications, orders, reports, guidelines and more appear here. Documents are uploaded here in PDF format and option is available to download them.

ವರ್ಗವಾರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ 2020-2021 17/03/2022 ನೋಟ (9 MB)
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ 2019-2020 17/03/2022 ನೋಟ (2 MB)
ಕೋವಿಡ್ 19 ಬುಲ್ಲೆಟಿನ್ 10/01/2022 ನೋಟ (305 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ 16/09/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ 2019-20 01/04/2019 ನೋಟ (4 MB)
ಆರ್ ಟಿ ಈ 2020 ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಲಾ ವಾರು ಲಭ್ಯವಿರುವ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 01/07/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (2 MB)
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ 2017-2018 17/12/2018 ನೋಟ (2 MB)
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ 2016-2017 01/09/2018 ನೋಟ (3 MB)
ಕರೋನಾ-ನಿವಾರಣೆಗೆ – ಮಾಡಬೇಕಾದದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು 29/06/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಧಾರವಾಡ ಜನಗಣತಿ ೨೦೧೧ 28/08/2018 ನೋಟ (1 MB)