ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Documents related to government notifications, orders, reports, guidelines and more appear here. Documents are uploaded here in PDF format and option is available to download them.

ವರ್ಗವಾರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಡಿ.ಡಿ.ಎಮ್.ಎ ಸಭೆ 12/04/2024 ನೋಟ (733 KB)
ಡಿ.ಡಿ.ಎಮ್.ಎ ಸಭೆ 05/04/2024 ನೋಟ (1 MB)
ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ 30/03/2024 ನೋಟ (2 MB)
ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ 23/03/2024 ನೋಟ (314 KB)
ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ 21/03/2024 ನೋಟ (2 MB)
ಅಳ್ನಾಳವರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ 20/03/2024 ನೋಟ (980 KB)
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ 01/04/2024 ನೋಟ (1,013 KB)
ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ 01/04/2024 ನೋಟ (701 KB)
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿ.ಡಿ.ಎಮ್.ಎ ಸಭೆ 19/03/2024 ನೋಟ (803 KB)
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ Urban ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೂರ್ಸ ಸಭೆ 15/03/2024 ನೋಟ (646 KB)
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿ.ಡಿ.ಎಮ್.ಎ ಸಭೆ 11/03/2024 ನೋಟ (451 KB)
ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೂರ್ಸ ಸಭೆ 3 13/02/2024 ನೋಟ (3 MB)