ಮುಚ್ಚಿ

ಪೊಲೀಸ್

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿಂಚಂಚೆ
1 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬ್ರಾಡ್ ವೇ ಹತ್ತಿರ ದುರ್ಗದ ಬೈಲ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233540 townhdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
2 ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233526 bendigerihdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
3 ಘಂಟಿಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಜವಳಿ ಸಾಲ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233527 ghantikerihdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
4 ಕಸಬಾಪೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಸದರಸೊಫಾ ಬ್ರಿಜ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಸಬಾ ಗಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ,ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233536 kasabapethhdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
5 ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಇಂಡಿ ಪಂಪ್ ಹತ್ತಿರ, ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233541 oldhublihdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
6 ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ವಿದ್ಯಾನಗರ ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233516 vidyanagarhdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
7 ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233525 gokulroadhdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
8 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೃಂದಾವನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ,ಲ್ಯಾಮಿಂಗಟನ್ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 0836-2233517 suburbanhdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
9 ಕಮರಿಪೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಇರ್ಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹತ್ತಿರ,ಪಿ ಬಿ ರಸ್ತೆ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233519 kamaripethhdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
10 ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ನವೀನ ಪಾರ್ಕ್, ಕುಸುಗಲ್ ರಸ್ತೆ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233518 keshwapurhdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
11 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಬೃಂದಾವನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ರಸ್ತೆ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233514 womenhdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
12 ಧಾರವಾಡ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಹಳೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ, ಧಾರವಾಡ 0836-2233512 dwdtownhdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
13 ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಗಟಗಿ ರಸ್ತೆ, ರಜತಗಿರಿ, ಧಾರವಾಡ 0836-2233513 vidyagirihdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
14 ಧಾರವಾಡ ಉಪ-ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಧಾರವಾಡದ ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಧಾರವಾಡ 0836-2233511 dwdsurhdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
15 ಧಾರವಾಡ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ತಹಶೀಲ್ಧಾಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಬಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಧಾರವಾಡ 0836-2233542 dwdtraffichdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
16 ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕಾಟನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233515 northtraffichdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
17 ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ, ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233538 southtraffichdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
18 ಏ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ನವನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233492 apmcnavanagarhdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
19 ಅಶೋಕ ನಗರ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233490 ashoknagarhdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
20 ಪೂರ್ವ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಸೋಲಾಪುರ್ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2233543 easttraffichdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
21 ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ 0836-2233567 cybercrimehdc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹೆಸರು/ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿಂಚಂಚೆ
1 ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಮ್.ಜಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂದೆ, ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡ್ ಧಾರವಾಡ,ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 580008 0836-2233215 ruraldwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
2 ಗರಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ, ಧಾರವಾಡ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 581105 0836-2233217 garagdwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
3 ಅಳ್ನಾವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಎದುರು, ಅಳ್ನಾವರ , ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ,ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 581103 0836-2233216 alnavardwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
4 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಾ, ೧ನೇಯ ಮಹಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 5800020 0836-2233214 hubliruraldwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
5 ಕುಂದಗೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ,ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 581113 08304-290343 kundagoldwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
6 ಕಲಘಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕ,ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 581204 08370-284511 kalaghatagidwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
7 ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ,ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 582201 08380-222733 annigeridwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
8 ನವಲಗುಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 582208 08380-229233 navalgunddwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
9 ಗುಡಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ,ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 581107 08304-262100 gudageridwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
10 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಂ ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಬದಿ, ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡ್ ಧಾರವಾಡ,ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 580008 0836-2233301 womenpsdwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಉಪ ವಿಭಾಗ / ವಲಯಗಳು / ಎಸ್ಪಿ ಆಫೀಸ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವಿಳಾಸ ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿಂಚಂಚೆ
1 ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಧಾರವಾಡ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ,ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಧಾರವಾಡ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 580008 0836-2233203 sdporuraldwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
2 ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್ಕಲ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ,ಧಾರವಾಡ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 580008 0836-2233213 cpiruraldwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
3 ನವಲಗುಂದ ಸರ್ಕಲ್ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ,ಧಾರವಾಡ,ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 582208 08380-229333 cpinavalgunddwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
4 ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಧಾರವಾಡ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 580008 0836-2233200 spdwd[at]ksp[dot]gov[dot]in