ಮುಚ್ಚಿ

ವಸತಿ (ಹೋಟೆಲ್ / ರೆಸಾರ್ಟ್)

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ವಿವರ: (STD Code: 0836)
ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಗೇಟವೇ 2330624
ಹೋಟೆಲ್ ಹಂಸ 2374747
ಹೋಟೆಲ್ ಅಯೋಧ್ಯಾ 2351951
ಹೋಟೆಲ್ ರೇಣುಕಾ 2253615
ಹೋಟೆಲ್ ಅಕ್ಷಯ 2333333
ಹೋಟೆಲ್ ಮೌರ್ಯ 2365086
ಹೋಟೆಲ್ ನಟರಾಜ 2366651
ಹೋಟೆಲ್ ಕೈಲಾಶ 2352235
ಹೋಟೆಲ್ ಮಹಿಮಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ 2377011
ಹೋಟೆಲ್ ಅಶೋಕಾ ಟವರ್  2362273
ಹೋಟೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭವನ  2362251
ಹೋಟೆಲ್ ಅಜಂತಾ 2362271
ಹೋಟೆಲ್ ತೃಪ್ತಿ ಇಂಟೆರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ 2253201
ಹೋಟೆಲ್ ಭಾರತಿ 2352593
ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ವಾತಿ 2269820
ಹೋಟೆಲ್ ಕೆನರಾ 2372561
ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಮಲ 2261299
ಶ್ರೀರಾಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ  2253030
ಹೋಟೆಲ್ ಪೀಕಾಕ್ 2351725
ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ವಿವರ: (STD Code: 0836)
ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಕಿತಾ 2742333
ಹೋಟೆಲ್ ವೈಶಾಲಿ 2447235
ಹೋಟೆಲ್ ನಟರಾಜ 2442855
ಹೋಟೆಲ್ ಬೃಂದಾವನ 2443036
ಹೋಟೆಲ್ ಹೊಯ್ಸಳ 2445627
ಹೋಟೆಲ್ ಗುರುಕೃಪಾ 2772856
ಹೋಟೆಲ್ ಕರಿಷ್ಮಾ 2436441
ಹೋಟೆಲ್ ಮಂದಾರ 2741639
ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ 2446744
ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ  2442261
* * * ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು (STD Code: 0836)
ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಗೇಟ್  ವೇ  ಹೋಟೆಲ್ 2372283
ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್  2464848
ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್  ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್  2232675
ಮಯೂರ ಆದಿತ್ಯಾ ರೆಸಾರ್ಟ್  2461701
ಹೋಟೆಲ್ ಡೆನಿಸನ್ಸ್ 2377777
ದ ಹಂಸ್ ಹೋಟೆಲ್  2374770