ಮುಚ್ಚಿ

ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

4ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಾ ದಿನಾಚರಣೆ ೨೦೧೮ ಧಾರವಾಡ

ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಯೋಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಯೋಗವನ್ನು ವಿಶ್ವಪತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಲು…

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ...