ಮುಚ್ಚಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಕ್ಷೆ

Hubli taluka map