ಮುಚ್ಚಿ

ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ (ಕೊವೀಡ್-19) ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಹಾಯವಾಣಿ

  • ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ – 1077 
  • ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ – 104
  • ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ – ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಕರೋನಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ವಾಟ್ಸಾಪ ಸಂಖ್ಯೆ 9013151515

ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಗಳು