ಮುಚ್ಚಿ

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು

ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
View Image ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಶ್ರೀ ತಂಬೂರ್ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ
View Image ಶ್ರೀ ತಂಬೂರ್ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಕುಂದಗೋಳ ಶಂಬುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
View Image ಕುಂದಗೋಳ ಶಂಬುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಶ್ರೀ ಮುರುಘಾಮಠ ಧಾರವಾಡ
View Image ಶ್ರೀ ಮುರುಘಾಮಠ ಧಾರವಾಡ
ಭವಾನಿಶಂಕರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
View Image ಭವಾನಿಶಂಕರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
View Image ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ