ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಇ ಎಸ್ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರವಾಡ

ಸರಸ್ವತಪುರ ರಸ್ತೆ ಧಾರವಾಡ - 580 002


ದೂರವಾಣಿ : 08362440316

ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಙಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಙಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ


ದೂರವಾಣಿ : 08362372222

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಕಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ , ಧಾರವಾಡ-580004


ದೂರವಾಣಿ : 08362448111
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.nhp.gov.in/hospital/district-government-hospital-dharwad-dharwad-karnataka

ರಕ್ತ ನಿಧಿ


ದೂರವಾಣಿ : 104
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://blood.kar.nic.in/

ಶ್ರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಶ್ರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ-580009

ಇಮೇಲ್ : principal[at]sdmmedicalcollege[dot]org
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 580009