ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪಾವಟೆ ನಗರ, ಧಾರವಾಡ - 580 003, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತ.

ಇಮೇಲ್ : registrar[at]kud[dot]ac[dot]in
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://kud.ac.in

ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಙಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಙಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ


ದೂರವಾಣಿ : 08362372222

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

ಇಮೇಲ್ : registrar[at]uasd[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08362214420
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.uasd.edu

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ ಧಾರವಾಡ-580001

ಇಮೇಲ್ : crc[at]dbhpsdde[dot]ac[dot]in
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://dbhpsdde.ac.in

ಬಿ.ವಿ.ಭೂಮರಡ್ಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಬಿ.ವಿ.ಭೂಮರಡ್ಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580 031

ಇಮೇಲ್ : infodesk[at]bvb[dot]edu
ದೂರವಾಣಿ : 08362374985
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.bvb.edu

ಶ್ರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಶ್ರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ-580009

ಇಮೇಲ್ : principal[at]sdmmedicalcollege[dot]org
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.sdmmedicalcollege.org

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ-580002

ಇಮೇಲ್ : principal[at]sdmcet[dot]ac[dot]in
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://sdmcet.ac.in/