ಮುಚ್ಚಿ

ಪುರಸಭೆಗಳು

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪುರಸಭೆ

ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_annigiri[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08380-222740
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 582201

ಅಳ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್

ಅಳ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್, ಆಝಾದ ರಸ್ತೆ ಅಳ್ನಾವರ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_alnavar[at]yahoo[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0836-2385500
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581103

ಕಲಘಟಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಘಟಗಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_kalghatagi[at]yahoo[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08370-284542
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581204

ಕುಂದಗೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕುಂದಗೋಳ , ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_kundagol[at]yahoo[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08304-290225
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581113

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580024

ಇಮೇಲ್ : commissioner[dot]hdmc[at]gmail[dot]com
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 580020