ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ಕೆ.ಇ. ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಧಾರವಾಡ

ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ,ಮಾಳಮಡ್ಡಿ ಧಾರವಾಡ-580007

ಇಮೇಲ್ : keboardpri[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08362440674
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 580007

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ

ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಪುರ ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ - 580002

ಇಮೇಲ್ : kvdharwar[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08362440110
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 580002

ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ

ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಧಾರವಾಡ- 580 007

ಇಮೇಲ್ : jnvdwdk[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08362778326
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 580007