ಮುಚ್ಚಿ

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪುರಸಭೆ

ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_annigiri[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08380-222740
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://annigeritown.mrc.gov.in/kn
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 582201