ಮುಚ್ಚಿ

ಅಳ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್

ಅಳ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್, ಆಝಾದ ರಸ್ತೆ ಅಳ್ನಾವರ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_alnavar[at]yahoo[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0836-2385500
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://alnavartown.mrc.gov.in/kn
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581103