ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಘಟಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಕಲಘಟಗಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_kalghatagi[at]yahoo[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08370-284542
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://kalaghatagitown.mrc.gov.in/kn
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581204