ಮುಚ್ಚಿ

ಕುಂದಗೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕುಂದಗೋಳ , ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_kundagol[at]yahoo[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08304-290225
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://kundagoltown.mrc.gov.in/kn
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581113