ಮುಚ್ಚಿ

ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್) ಎನ್ನುವುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತುತಹಶೀಲ್ಧರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವೆಬ್ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಾಗರಿಕರು ವಿವಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಭೇಟಿ: https://rccms.kar.nic.in/

ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಉಳ್ಳಾವಿ ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾದ ಹತ್ತಿರ, ಧಾರವಾಡ
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ಧಾರವಾಡ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 580001