ಮುಚ್ಚಿ

ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಐ ಇ ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 25/01/2022

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ADPC) ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಐ.ಇ.ಸಿ. ಸಂಯೋಜಕರು (DIEC) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ) ಅರ್ಜಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕೃಷಿ / ಅರಣ್ಯ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 25/01/2022

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ (ಕೃಷಿ/ಅರಣ್ಯ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ತಾಲೂಕಾ ಸಂಯೋಜಕರು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 25/01/2022

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ತಾಲೂಕಾ ಐ.ಇ.ಸಿ. ಸಂಯೋಜಕರು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 25/01/2022

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ, ತಾಲೂಕು ಐ ಇ ಸಿ ಸಂಯೋಜಕ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ತಾಲೂಕಾ ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕರು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 25/01/2022

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತಾಲೂಕು MIS ಸಂಯೋಜಕ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ತಾಲೂಕಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು TA (ಸಿವಿಲ್)

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 25/01/2022

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿಎಇ-ಸಿವಿಲ್) (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 25/01/2022

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಕೋವಿಡ್ 19 ಡೈಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬುಲ್ಲೆಟಿನ್

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 12/01/2022

ಕೋವಿಡ್ 19 ಡೈಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬುಲ್ಲೆಟಿನ್ 22-05-2022

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 28/07/2018

     ನಾಗರಿಕರು ಕರ್ನಾಟಕ-ಒನ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ-ಒನ್ ಯೋಜನೆಯು ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನಾಗರಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಯೋಜನೆಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಙಾನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ವಿವಿಧ ವಿತರಣಾ ವಾಹಿನಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗ್ರ, ಅನುಕೂಲಕರ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತ, […]

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ಇಜನಸ್ಪ್ಂದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವಿದ್ಯುತನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಂಥ ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ