ಮುಚ್ಚಿ

ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)

ಇಮೇಲ್ : spdwd[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಾಮೀಣ)
ದೂರವಾಣಿ : 0836-2233200